Αρχαγγελος 1 – Αρχάγγελος

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΜΒΑΔΩΝ

ΚΑΤΟΙΚΙΑ 1
ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
552Τ.Μ.
ΕΜΒΑΔΟΝ ΔΟΜΙΣΗΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ
93,55 Τ.Μ.
ΕΜΒΑΔΟΝ ΔΟΜΙΣΗΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
122,08 Τ.Μ.
ΕΜΒΑΔΟΝ ΔΟΜΙΣΗΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΡΟΦΟΥ
113,10 Τ.Μ.
ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΒΕΡΑΝΤΕΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
20,17Τ.Μ.
ΕΜΒΑΔΟΝ ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ ΒΕΡΑΝΤΕΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ
30,92Τ.Μ.
ΕΜΒΑΔΟΝ ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ ΒΕΡΑΝΤΕΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
24,07 Τ.Μ
ΕΜΒΑΔΟΝ ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ ΒΕΡΑΝΤΕΣ ΟΡΟΦΟΥ
21,39 Τ.Μ.
ΕΜΒΑΔΟΝ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
36,83 Τ.Μ.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
462,11 Τ.Μ.